0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Dia Mundial de la Diabetis

                                                                      

 

Enquesta impulsada pel Grup Clínic d'Endocrinologia AISBE pel dia Mundial de la Diabetis.
Dirigida a usuaris sense diabetis i professionals sanitaris.

Des de l'AISBE volem promoure hàbits de salut per a prevenir l'aparició de la Diabetis Mellitus tipus 2 en la població del territori.
Per això us convidem a respondre aquest test, que ens permet conèixer el risc de desenvolupar Diabetis tipus 2 en 10 anys.
 

Hi ha 14 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.