0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Satisfacció laboral de noves incorporacions en un hospital: una prova pilot durant la pandèmia per COVID19

Aquest qüestionari ha estat dissenyat per a avaluar el nivell de satisfacció dels professionals incorporats durant la crisi per la COVID 19 amb la prova pilot del Pla d'Acolliment del HCB i amb la figura del mentor. Així mateix, pretén explorar propostes de millora amb respecte aquest Pla i la mentoría.

Benvingut / Bienvenida,

Si està accedint a aquest qüestionari és perquè s'ha incorporat a treballar a l'Hospital Clínic de Barcelona durant la crisi de la COVID 19 i ha estat inclòs en la prova pilot del Pla d'Acolliment del nostre hospital. Ens agradaria conèixer com avalua aquesta prova pilot i la figura del mentor o mentora i com podríem millorar la proposta.

El qüestionari és completament anònim.

Moltes gràcies.

Hi ha 23 preguntes en aquesta enquesta.