Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Dels Valors a les Bones Pràctiques - Guia per a l'Hospital Clínic de Barcelona

Podeu fer-nos arribar les vostres opinions i propostes de millora pel document:

“Dels Valors a les Bones Pràctiques. Guia per a l’Hospital Clínic de Barcelona.”

Aquest document s'ha treballat en base a les aportacions de formats durant el 2016 i inicis del 2017! El seu objectiu és millorar la qualitat ètica i emocional de la Institució, d’acord amb el Pla Estratègic 2017-2020, i amb la voluntat de ser un document referent per a una Organització Emocionalment Ecològica.

Aquí us presentem la primera versió... no és un text tancat! Amb la participació de tots els professionals que vagin realitzant la formació en Ecologia al llarg dels pròxims anys, s’enriquirà periòdicament el text final per a obtenir versions cada cop més completes i pròpies del Clínic. També avaluarem les propostes de tots els que, proactivament i encara que no hagueu fet la formació, voleu fer-nos arribar els vostres comentaris.

Moltes gràcies a tots per la vostra revisió critica d’aquest document i per la vostra continua participació en fer-ho un text dinàmic i en permanent evolució per adaptar-se als canvis progressius de la nostra institució. Des del projecte de Form-acció donarem resposta a totes les propostes de canvi, comentaris i idees per les properes versions.

Animeu-vos a participar!!

Hi ha 4 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.